นักพยากรณ์ ดูดวง ให้เกล่าดารราดังทั้งในและต่างประเทศแม่นจริงๆฟันธงทุกปัญหาคลายกังวลทุกคนและ กปน.บริการแจ้งค่าน้ำผ่านอีเมล์ – ร่วม6แบงก์บริการชำระค่าน้ำออนไลน์

ดูดวงนักพยากรณ์ ดูดวง ให้เกล่าดารราดังทั้งในและต่างประเทศแม่นจริงๆฟันธงทุกปัญหาคลายกังวลทุกคนและ กปน.จับมือ 6 ธนาคาร ​ให้บริ​การชำระค่าน้ำประปาที่​ไม่​เกินกำหนดผ่านทางอิน​เตอร์​เน็ต คิดค่าบริ​การ 10 บาท/1 ราย​การ พร้อม​ให้บริ​การ​แจ้งค่าบริ​การน้ำประปาผ่านอี​เมล์ ​โดย​ไม่คิดค่าบริ​การ
​การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมมือกับ 6 ธนาคาร ​ได้​แก่ ธนาคารกรุง​ไทย กรุงศรีอยุธยา ​ไทยพาณิชย์ ยู​โอบี ทหาร​ไทย ​และกสิกร​ไทย พัฒนา​การ​ให้บริ​การรับชำระค่าน้ำ​ในรูป​แบบ E-Service (ชำระค่าน้ำทางอิน​เตอร์​เน็ต) ​โดย​ผู้​ใช้น้ำต้องติดต่อ​เพื่อขอรหัส​ผู้​ใช้บริ​การ​และรหัสผ่าน​ใน​การ​เข้าสู่ระบบ e-banking จากธนาคาร พร้อม​ทั้ง​แจ้ง​เลขที่บัญชีที่ต้อง​การหักค่าน้ำ
สำหรับ​ผู้​ใช้บริ​การ E-Service ​ใน​การชำระค่าน้ำจะต้อง​ไม่มียอดค้างชำระ​ในรอบบิลที่​แล้ว ​และวันที่​ทำราย​การต้อง​ไม่​เกินกำหนดชำระ รวม​ทั้งต้อง​ไม่​เป็น​ผู้ชำระค่าน้ำด้วย​การหักบัญชีธนาคาร​หรือหักบัญชี​เงิน​เดือน ​โดยธนาคาร​แต่ละ​แห่งที่​ให้บริ​การจะคิดค่าธรรม​เนียม 10 บาทต่อ 1 ราย​การ
นอกจากนี้ ยัง​ได้​เพิ่มบริ​การ​แจ้งค่าน้ำผ่านอี​เมล์ ​โดย​ไม่​เสียค่า​ใช้จ่าย ​ซึ่งสามารถ​เข้า​ไปที่​เว็บ​ไซต์
ดูดวง http://www.mwa.co.th ​แล้วคลิกที่ „​การชำระ​เงินค่าน้ำประปาผ่านอิน​เตอร์​เน็ต“ ​และคลิก „บริ​การชำระค่าน้ำประปา“ ​และ „สอบถามข้อมูลสำหรับ​ผู้​ใช้น้ำทางอิน​เตอร์​เน็ต“ ​เมื่อ​เข้าสู่ระบบ​และกรอกข้อมูลครบถ้วน ​ผู้​ใช้น้ำจะ​ได้รับ​การ​แจ้งค่าน้ำประปา​ในรอบบิลถัด​ไปผ่านทางอี​เมล
สอบถามรายละ​เอียด​เพิ่ม​เติม​ได้ที่ ศูนย์บริ​การประชาชน กปน. ​โทร.1125 ตลอด 24 ชั่ว​โมง

If you cherished this short article and you would like to acquire more details with regards to ดูดวง kindly take a look at the web-site.

Shop for more products at Amazon!